L80DB/ Cửa đi mở quay Euro cầu cách nhiệt

$12,500,000.00

Mô-đun 80mm với độ dày Khung và Cánh dày 2mm có bổ xung thêm lớp cầu cách nhiệt giữa lớp nhôm giúp tăng cường khả năng cách âm và cách nhiệt.

L80DB có kết cấu đa khoang tích hợp cấu trúc cầu cách nhiệt đem lại sự cách âm cách nhiệt vượt trội cho mọi công trình.